Nyheder

Nyheder

DSFO afholder næste medlemsmøde den 22. februar kl. 16:30 
Mødet holdes som webinar via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87622171658

 

På mødet gennemgår vi RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten.

 

Dommen vil blive gennemgået af:

 

- Professor Jørgen Blomqvist (som vil fokusere på dommens principielle konsekvenser og rækkevidde).

- Gramex’ direktør Anne Sophie Gersdorff Schrøder, som vil fokusere på dommens praktiske konsekvenser.
DSFO afholder følgende arrangementer i 2021

 

  • 22. februar kl. 16:30.

Emne: Gennemgang af RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten.

 

  • 13. april kl. 16:30 (generalforsamling)

Emne: Lovforslag om ændring af ophavsretsloven – med fokus på spørgsmålene om sociale platforme samt nye rettigheder for dagblade m.v.

 

  • 22. september kl. 16:30

Emne: EU-domstolens praksis.

 

  • 7. december kl. 16:30

Emne meldes ud op til arrangementet.

 

Derudover arbejder vi på et større arrangement sammen med KU den 10. maj kl. 16:00. Nærmere information følger.
Optagelse af december-mødet den 3. december 2020

 

Dansk Selskab for Ophavsret afholdt medlemsmøde den 3. december 2020. Fokus var på de væsentligste ophavsretlige domme, som er blevet afsagt det seneste år. Det drejede sig både om nationale domme og praksis fra EU-domstolen. Derudover blev udviklingen i international ophavsret – og særligt Beijing-traktaten – analyseret.

 

Der var stor opbakning til arrangementet med over 50 deltagere.

 

Nedenfor er links til en videooptagelse af mødet og en ren lydoptagelse:

 

Video

https://us02web.zoom.us/rec/share/7SqxACe9vM2E8dbfEOShyIyfnAlzPoDfNPShOpz12-X3jYPsJUstgLvK9gjYEqYO.RNPnUAs-QEbQieTb?startTime=1607009618000

 

Lyd https://us02web.zoom.us/rec/play/r_7VkrBw80gAI8fByhqV74NbqvASa6SBn8QjtGjTfneqNOzo9shAGWEFkZSQpPOLdXYqqXevBo75lrKF.B7Pivu5KDfx_j6oO

 

For dem som vil læse nærmere om Beijing-traktaten er her link til en WIPO-gennemgang af traktaten: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/summary_beijing.html
Generalforsamling i DSFO den 19. oktober 2020


Der blev afholdt generalforsamling i DSFO den 19. oktober 2020. Referatet kan læses her. Præsentationerne fra indlægsholderne angående Copyright direktivets artikel 17 kan ses her.

 

På mødet blev det besluttet at stille bogen ”copyright – to be or not to be” til rådighed på foreningens hjemmeside. Bogen kan findes her.