Indmeldelse

Indmeldelse

Samtykke til behandling af personoplysninger


I forbindelse med din indmeldelse i Dansk Selskab for Ophavsret giver du hermed dit samtykke til, at selskabet kan behandle oplysninger om


  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din mail
  • Dit medlemskab af selskabet


Behandlingen indebærer, at oplysningerne kan blive delt med andre medlemmer i selskabet samt dets sekretær, formand og bestyrelse. Oplysningerne lagres elektronisk.


Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at melde dig ud af selskabet.


Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.


Læs mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.


Personlige oplysninger


                            

                                      Se privatlivspolitik
 
 
 
 
 
 
Enkeltperson medlemskab
 
Organisationsmedlemskab
 
Giver tilladelse