Persondatapolitik

Persondatapolitik


Persondatapolitik for Dansk Selskab for OphavsretDataansvarlig

Dansk Selskab for Ophavsret
c/o Morten Rosenmeier
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S


Indsamling og formål

Dansk Selskab for Ophavsret indsamler og behandler personoplysninger som et nødvendigt led i foreningens drift, herunder for at kunne opkræve kontingent og orientere medlemmerne om kommende arrangementer om ophavsret o.l. i og uden for selskabet.


Dansk Selskab for Ophavsret behandler personoplysningerne i henhold til dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.


Selskabet modtager sekretariatsbistand fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvilket medfører, at dine medlemsoplysninger lagres på computerudstyr på universitetet. Bortset fra det videregiver selskabet ikke dine personoplysninger til tredjemand.


Opbevaring

Dansk Selskab for Ophavsret opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af selskabet. Hvis du melder dig ud, opbevarer vi dine oplysninger i ét år efter udgangen af det år, hvor du meldte dig ud.


Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.


Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 


Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.


Klage

Klager over Dansk Selskab for behandling af personoplysninger skal rettes til:


Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk