Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

DSFO afholder følgende arrangementer i 2021

 


22. februar kl. 16:30

Emne: Gennemgang af RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten.

 

13. april kl. 16:30 (generalforsamling)

Emne: Lovforslag om ændring af ophavsretsloven – med fokus på spørgsmålene om sociale platforme samt nye rettigheder for dagblade m.v.

 

22. september kl. 16:30

Emne: EU-domstolens praksis.

 

7. december kl. 16:30

Emne meldes ud op til arrangementet.

 

Derudover arbejder vi på et større arrangement sammen med KU den 10. maj kl. 16:00. Nærmere information følger.