Generalforsamling og medlemsmøde 2020

Generalforsamling og medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret 

Mandag den 19. oktober 2020, kl. 16.30 - Zoom


Generalforsamlingen har følgende dagsorden:


  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  2. Bestyrelsen aflægger regnskab
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Eventuelt


Ad 3: Selskabets bestyrelse består af Jørgen Blomqvist, Christine Bødtcher-Hansen, Martin Gormsen,
Katja Elgaard Holm, Caroline Reiler, Morten Rosenmeier, Nicky Valbjørn Trebbien, Bjørn HøbergPetersen og Peter Schønning.


Christine Bødtcher-Hansen, Caroline Reiler, Morten Rosenmeier, Nicky Valbjørn Trebbien, Bjørn
Høberg-Petersen og Peter Schønning er på valg. Caroline Reiler genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller, at
Christine Bødtcher-Hansen, Morten Rosenmeier, Nicky Valbjørn Trebbien, Bjørn Høberg-Petersen og
Peter Schønning genvælges. Desuden indstiller bestyrelsen nyvalg af Jakob Plesner Mathiasen.


Ad 4: De generalforsamlingsvalgte revisorer er Anders Kristian Rasch og Lisbeth Qvist. Bestyrelsen
indstiller dem til genvalg.


oo000oo


Efter generalforsamlingen afholdes der medlemsmøde om emnet Ophavsretsdirektivets art. 17 - hvad
nu?


Direktivet om ophavsret på det digitale indre markeds art. 17 betyder, at YouTube o.l. som
udgangspunkt ikke længere er ansvarsfri, når brugerne uploader ophavsretligt beskyttet stof uden
tilladelse. Art. 17 indeholder dog en række regler, der skal sikre, at de nye regler ikke går ud over
ytringsfriheden på nettet og de sociale mediers væsentlige rolle som formidlere af information direkte
mellem brugerne. Bl.a. skal brugerne kunne uploade stof, så længe der er tale om lovligt citat, parodi,
anmeldelse mm. Desuden skal de sociale medier kunne undgå ansvar for ulovligt indhold, hvis en række
nærmere foranstaltninger iagttages.


Spørgsmålet er nu, hvordan vi griber implementeringen an.


En række europæiske universitetsjurister har lavet en omfattende redegørelse for den måde, de anser
art. 17 for at skulle implementeres på. Se nærmere her. Hvad skal man mene om det? Hvordan forholder
direktivets ansvarsregler sig fx til tilfælde, hvor en brugers video muligvis indeholder et lovligt citat?
Og hvordan skal vi implementere art. 17 på en måde, som opfylder bestemmelsens formål uden at
ødelægge informationsudvekslingen på nettet?


Oplægsholdere:
Professor advokat: Søren Sandfeld Jakobsen - CBS/Gorrissen
Juridisk seniorkonsulent: Kaspar Lindhardt - KODA


Ordstyrer:
Direktør: Maria Fredenslund - Rettighedsalliancen


Mødet streames på Zoom. Klik her for at deltage.


Herudover prøver vi at skaffe et lokale, som vi kan være i. Det er op ad bakke pga. Corona-situationen.
Om projektet lykkes, meldes ud senere. Under alle omstændigheder holdes mødet også på Zoom, jf.
ovenfor.


Vi glæder os til at se jer.