Generalforsamling og medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

Generalforsamling og medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

NB Bemærk, at Det Juridiske Fakultet, som det fremgår, er flyttet til Amager. Vi bor lige ved Islands Brygge Station, og det tager kun et par minutter at komme hertil fra Nørreport Station. Lokalet, vi skal være i, er teknisk set en del af Det Teologiske Fakultet, som vi deler hus med. Vi sætter skilte op, så I kan finde lokalet.


Generalforsamlingen har følgende dagsorden:


  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  2. Bestyrelsen aflægger regnskab
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Valg af 2 revisorer
  5. EventueltAd 3: Selskabets bestyrelse består af Jørgen Blomqvist, Christine Bødtcher-Hansen, Martin Gormsen, Katja Elgaard Holm, Caroline Reiler, Morten Rosenmeier, Nicky Valbjørn Trebbien, Bjørn Høberg-Petersen og Peter Schønning. 


Bjørn Høberg-Petersen, Christine Bødtcher-Hansen, Caroline Reiler, Morten Rosenmeier, Peter Schønning Nicky Valbjørn Trebien er på valg. Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.


Ad 4: De generalforsamlingsvalgte revisorer er Anders Kristian Rasch og Lisbeth Qvist. Bestyrelsen indstiller dem til genvalg.oo000ooEfter generalforsamlingen afholdes der medlemsmøde om emnetThe European Value Gap Debate


Et vigtigt spørgsmål i forhandlingerne om en EU-copyrightreform er det såkaldte ”value gap”,

dvs. det forhold, at tech-giganter som Google (der som bekendt ejer YouTube) og Facebook

påberåber sig ansvarsfrihed med henvisning EU-reglerne om ”safe harbour”. Derved har de

ikke samme ansvar for at betale rimelige vederlag til rettighedshaverne som deres konkurrenter,

fx Spotify og YouSee Musik, der distribuerer musik gennem streamingtjenester.
Emnet debatteres levende over hele Europa. Nogle gør gældende, at den nuværende retstilstand er hensigtsmæssig, og at den fremmer menings- og ytringsfrihed mm. Andre anser det for mindre rimeligt, at verdens største distributører af beskyttet stof kan drive virksomhed uden at betale noget til rettighedshaverne.


På mødet vil den internationalt ansete ophavsretsspecialist professor Martin Senftleben, Vreie Universitet Amsterdam, holde oplæg om emnet og diskutere det med de tilstedeværende.


Mødet er som noget ekstraordinært åbent for alle, også selvom de ikke er medlemmer af selskabet.


Tid: Mandag den 30. april 2018 kl. 16.30

Sted: Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Søndre Campus, Njalsgade 76, Stuen Lokale 9A.0.01Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig.Vi glæder os til at se jer.Bestyrelsen